ส่วนที่ 3 ประเภทธุรกิจ และ ความสามารถในการจำหน่าย/ให้บริการ
ประเภทสินค้า/บริการ
ส่วนที่ 4 ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

Share this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *