โครงการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท พรบารมี จํากัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ดำเนินธุรกิจด้านงานก่อสร้างให้กับโครงการต่างๆขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทย บริษัทให้ความสำคัญกับโครงการก่อสร้างทุกประเภท ตั้งแต่ ก่อสร้างบ้าน จนไปถึงอาคารสูง ด้วยความใส่ใจและความปลอดภัย พร้อมทีมงานผู้เชียวชาญด้านระบบวิศวกรรม และบุคลากรมีมากด้วยประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง

ตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งบริษัทฯ และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของช่างผู้ชำชาญด้านก่อสร้าง และทีมวิศวกรรม บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ก่อสร้างบ้าน สร้างอาคารสูง สร้างถนน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง แก้ไข-ปรับปรุง ออกแบบ ตกแต่งภายใน ออกแบบระบบวิศวกรรมภายนอก-ภายใน และอีกหลายโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทย อาทิ…

บริการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

Share this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *