บริษัท พรบารมี จํากัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ แนวคิด อุดมการณ์ เพื่อให้บริการทางด้านวิศวกรรม ด้านงานออกแบบ และ งานก่อสร้าง อย่างมืออาชีพ เรามีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบการทำงาน พัฒนาองค์กร และ บุคลากร อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนําเทคนิคอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อให้ผลงาน “สำเร็จ” และ “สมบูรณ์” ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดรวมถึงวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานโครงสร้างไม่ผิดเพี้ยน การก่อสร้างรวดเร็ว ส่งงานตามกําหนดเวลา ภายใต้งบประมาณที่ไม่สูงเกินจริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งงานตามที่บริษัทต้องการ ดังนี้…

วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรโยธา
วิศวกรประเมินราคา
โฟร์แมนประจำไซต์งาน
โฟร์แมนงานสถาปัตยกรรม
Project Manager
เจ้าหน้าที่ Survey
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล HR
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำไซต์งานก่อสร้าง

Share this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *