บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ทุกวันนี้มีธุรกิจบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่หลากหลายซึ่งแต่ละบริษัทจะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างด้วยราคามาตรฐานและผ่านการตกลงของทั้งสองฝ่าย ไม่แพงจนเกินไป อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากสุด แต่ก็ยังมีผู้ให้บริการที่อยู่ในรูปแบบผู้รับเหมาซึ่งก็จะให้ราคาและการบริการที่แตกต่างกับบริษัท ในบทความจะมากล่าวถึงความแตกต่างของผู้ให้บริการก่อสร้างทั้งสองรูปแบบนี้ว่าต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง กับ ผู้รับเหมา มีอะไรบ้าง

บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะมีบริการที่แตกต่างจากผู้รับเหมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการทำงาน ราคาของการรับเหมา ความใส่ใจต่อการทำงาน การประสานและติดต่องาน หรือทีมงานที่ก่อสร้าง ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ทำให้ลูกค้าได้นำมาเปรียบเทียบและเลือกได้อย่างอิสระว่าจะใช้บริการกับผู้รับเหมาหรือบริษัทเพื่อให้ตรงตามความต้องการลูกค้าและสะดวก โดยสามารถกล่าวถึงความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของการบริการก่อสร้างบ้านระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กับ ผู้รับเหมาได้ดังต่อไปนี้
แบบการทำงาน

ผู้รับเหมา

  1. จะมีขั้นตอนทำงานไม่เยอะมากนัก อีกทั้งไม่มีความซับซ้อนยุ่งยาก แต่จะไม่มีความชัดเจนในเรื่องของระบบการทำงาน คนคนหนึ่งอาจจะทำงานหลายหน้าที่ เพราะทีมงานมีจำกัด มีการประสานงานได้ง่าย
  2. พูดคุยติดต่ออย่างเป็นกันเอง โดยส่วนมากจะใช้เบอร์มือถือในการติดต่องาน ไม่มีหลักฐานเป็นเอกสาร
  3. การทำงานจะเป็นการแลกค่าแรง จึงต้องทำงานให้เสร็จโดยเร็วเพื่อที่จะประหยัดเงินค่าแรงของช่างแล้วไปรับงานอื่นได้อีก ทำให้มีราคาไม่แพงนัก ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบการทำงานด้วยตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง
  4. จะมีราคาที่ถูก เพราะทีมงานตามสายงานมีไม่ครบจึงต้องจ้างผู้รับเหมาะที่เชี่ยวชาญในสายงานที่ต้องการ

บริษัท

  1. การทำงานจะเป็นระบบซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่การงานชัดเจน ทีมงานทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ มีหลักฐานเป็นเอกสารจึงทำให้ตรวจสอบได้ย้อนหลังหากมีปัญหา ประสานหรือติดต่องาน
  2. การทำงานจะเป็นระบบซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่การงานชัดเจน ทีมงานทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ มีหลักฐานเป็นเอกสารจึงทำให้ตรวจสอบได้ย้อนหลังหากมีปัญหา ประสานหรือติดต่องาน
  3. มีการตรวจคุณภาพงานก่อนทุกครั้งที่จะส่งมอบเพื่อให้ได้งานที่ได้นั้นมีคุณภาพเนื่องจากเป็นบริษัทจึงรับประกันผลงานให้กับลูกค้า ราคาค่าใช้จ่าย
  4. ราคาแพงเนื่องจากผู้รับเหมาทุกคนมีความเป็นมืออาชีพสูงและมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสายงานนั้น ๆ ครบทุกสายงาน
ทีมงานที่ให้บริการก่อสร้าง

ผู้รับเหมา

มีความเป็นกันเองเนื่องจากมีทีมงานไม่เยอะมากทำให้เจรจาพูดคุยง่าย แต่หากมีปัญหาหรือล่าช้าจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดทีมงานใหม่ทั้งหมด

บริษัท

มีทีมงานอยู่หลายส่วน จึงมีความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่การงาน ทีมงานมีคุณภาพเพราะถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดี เนื่องจากทีมงานมีความหลากหลาย ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนทีมงานเพื่อให้เหมาะกับหน้าที่ของคนนั้นๆ ได้
จะเห็นได้ว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการที่อยู่ในรูปแบบของผู้รับเหมาหลายประการซึ่งแต่ละแบบนั้นก็ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน อยู่ที่ว่าผู้ใช้บริการสะดวกแบบไหน เพื่อให้เหมาะกับงบประมาณที่มีและรูปแบบบ้านที่ต้องการ

Share this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *