บริษัท พรบารมี จำกัด

บริษัทรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ให้บริการทั่วประเทศไทย

ให้บริการด้านวิศวกรรม ด้านงานออกแบบ ตกแต่งภายใน ปรับปรุงแก้ไข รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

B

A

R

A

M

E

E

วิสัยทัศน์

ทักษะและความสามารถ

ความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม
100 %
ความรู้ความสามารถด้านก่อสร้าง
100 %
ความรู้ความสามารถด้านปรับปรุงโครงสร้าง
100 %
ความรู้ความสามารถด้านออกแบบ
100 %
ความรู้ความสามารถของบุคลากร
100 %
ความพึงพอใจของลูกค้า
100 %

โครงการรับเหมาก่อสร้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 094-149-3229, 085-829-8242, 02-301-0969
อีเมล : weerayut@pornbaramee.com